Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Čt - 10 - 15.30hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Soutěže
SOUTĚŽ O KVALITNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA OD XIAOMI

AKTUÁLNÍ SOUTĚŽ O KVALITNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA OD XIAOMI

🎄Vyhrajte bezdrátová sluchátka Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic
Chcete, aby byly vaše?
⭐️ Dejte like naší stránce na našem Facebooku
⭐️ Dejte like tomuto příspěvku na našem Facebooku zde
⭐️ Sdílejte příspěvek
⭐️ Napište do komentáře, co z našeho webu by se vám ještě líbilo

PRAVIDLA SOUTĚŽE „eMOBILKY - vánoce“

1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Adrimax s.r.o. IČ: 04732723, sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25283 (dále jen “Organizátor”).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 7. 12. 2020 od jejího prvního uveřejnění Organizátorem na sociální síti Facebook do 23.12. 2020 23:59 hod.

Soutěž je teritoriálně omezená na území České republiky a probíhá výlučně prostřednictvím sociální sítě Facebook.

3. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) a jejichž způsobilost nebyla omezena tak, že by znemožňovala jejich účast v soutěži.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátori či k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Podmínkou účasti je být registrován jako uživatel na sociální síti Facebook, a to po celou dobu konání soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž spočívá v like stránky, like soutěžního příspěvku a ve vložení komentáře pod soutěžní příspěvek na stránce https://www.facebook.com/emobilky formou odpovědi na otázku a likes, která se váže k aktuální soutěži.

Každý soutěžící se může zapojit pouze jednou během termínu konání soutěže. V případě, že se osoba do jednoho kola zapojí vícekrát, bude vyloučena ze soutěže.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Hrajeme o kvalitní sluchátka od Xiaomi

Bezdrátová sluchátka Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S (Air Dots)

6. VÝBĚR VÝHERCE

Celkem bude v soutěži vybrán 1 výherce, který bude vybrán pořadatelem soutěže.

Organizátor vybere nejpozději do 23. 12. 2020 výherce, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži. Vyhlášení výherce proběhne označením v komentářích soutěžního příspěvku. Výherce bude organizátorem požádán o poskytnutí emailu a adresních údajů za účelem předání výhry.

V případě, že výherce neposkytne organizátorovi své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů od kontaktování prostřednictvím soukromé zprávy, výherce ztrácí nárok na výhru.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří ŕádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je organizátor oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 4 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

7. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na ním uvedenou adresu nebo osobně vyzvednutím na provozovně Hlučín, ul. Pode Zdí 144/7 (poblíž lékarny Dr.Max)

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti v soutěži.

Organizátor soutěže upozorňuje, že osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno a příjmení (včetně jejich označení Facebookového profilu), u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem.

Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.

Organizátor je oprávněn na svém Facebookovém profilu ve vláknu pod soutěží zveřejnit jméno výherce.

Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.

V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost elektronické sociální sítě Facebook, doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, pokud nedoručení nezaviní sám.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Copyright © 2015 - 2022 eMOBILKY.cz, Adrimax s.r.o.